UYS Medikal

Sağlıklı bir yaşam için...

Misyonumuz ve Vizyonumuz

Misyonumuz, her alanda ve uluslararası düzeyde yetkin ve kendine güvenen, çok boyutlu ve bağımsız düşünce yeteneği ile donanmış, toplumsal sorumluluk bilincine sahip bireyler yetiştirmek; Bilim ve teknolojik gelişmelere ve üretilen bilgilerin topluma yayılmasına küresel boyutta katkıda bulunmaktır. Vizyonumuz, müşteri odaklı bir yaklaşımla Türkiye'de ve bölgede hizmet sektöründe yer aldığımız markalarla "lider grup" konumuna erişmektir...

Misyonumuz ve Vizyonumuz